THUR 3 PM – 11:15 PM

FRI 12 PM – 11:15 PM

SAT 12 PM – 11:15 PM

VIP HAPPY HOUR:

12 PM – 6 PM each day